مهر ۱۸م, ۱۳۹۱

خدایا تمومش کن !!!!

پروردگارا !!!

 

سالهاست در گوشه شطرنج زندگی مرا گیر انداخته

 ای ، مرا از ابتدا تنها به بازی گرفتی و

 

خودت با اینهمه مهره !!!؟؟ خسته شدم ، ماتم کن !!!

لطفا . . . . .

 

صید در دام افتاده ام که به من غذا میرسانی . . . .

  فقط !!!!!

 

رهایم نمیکنی ، خلاصم کن . . . .

 

تیرم زده ای و نظاره گر دست و پا زدنم هستی ، بی

 انصاف !!!!

 

تیر خلاصی را بزن . . . .

 

آبگیری از من ساختی و می خواهی آب دریا را در

 من جای دهی ، نمیشود !!!

 

ظرفیتش را ندارم ، آبگیرت را بخشکان . . . .

 

داستانی را با من شروع کردی و این قصه غم انگیز

 را با فصلهای احساسی بیخودی کش

 

میدهی ، فصل آخر را بنویس که خوانندگانش به

 ستوه آمده اند . . . .

 

سریال آبکی ساخته ای و مانده ای چگونه تمامش

 کنی ؟

 

تمامش کن . . . . .

 1. جعفر

  مجید!!!

 2. حسن

  OOOOOOOOOOOOOO

 3. خسته از زندگی

  انگار برا من گفتی.

 4. یکی

  ایول
  آی گفتی