مهر ۱۵م, ۱۳۹۰

عزیز از دست رفته

بخش ایران در موزه لوور پاریس

بر سنگ مزار کودک عزیزی ( یگانه ) چنین نوشته بود

 

رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند / آسمانی تر آن بود که در خاک بماند

 

از دل برکه شب سر زد و تابید به خورشید / تا دل روشن نیلوفری اش پاک بماند

 

دل و دامان شب آنگونه ز سوز دم او سوخت / تا گریبان سحر تا به ابد چاک بماند

 

خوشه سرمست رسیدن شد و از شاخه فرو ریخت / تا که در خاک رگ و ریشه این تاک

 

 بماند

  1. محمد کریمی

    امید واربودم عکس بیشتری بریزی

  2. fari

    کاش نصیب من هم میشد
    خیلی شعرش خوشمل بود